Více než 6 let v tenisovém klubu probíhá trénink dětí od 5 let v tenisové školičce. Jejím cílem je seznámit děti se základy tenisové techniky a taktiky. Vybraní jedinci mohou pokračovat s cílem zařadit se do závodního tenisu, ostatním jsme schopni vytvořit kvalitní podmínky pro další tenisový vývoj. Trenéři tenisové školy mají hráčské i trenérské zkušenosti.

Tréninky probíhají na dvorcích od poloviny dubna do poloviny října dle možnosti hráčů v časovém rozmezí 13.00-19.00 hodin. Vedení tenisového klubu předpokládá, že již v zimním období let 2024 a 2025, budou tréninky probíhat v novém areálu, v nafukovací tenisové hale.

Je možné, zejména u dětí je to předpoklad, budou-li o to mít zájem, získat statut přidruženého člena klubu, na jehož základě   pak děti, zapojené do tréninku, budou mít zvýhodněné podmínky tím, že jako přidružení členové TK, oproti uhrazenému členskému příspěvku, nebudou již hradit poplatek za tenisový dvorec, pokud budou volné dvorce mohou pak hrát od rána do večera, a to vše bude obsahovat členský příspěvek přidruženého člena. V zimní halové sezóně bude těmto přidruženým členům poskytnuta zvýhodněná cena za 1 hodinu hraní.

Kontaktujte trenéry naší tenisové školy pro více informací.

Závodní tenis

Mladým talentům vytvoříme kvalitní tréninkový program, včetně kondičního tréninku.
Pro letošní závodní sezónu připravujeme hráče pro dorostenecký tým.