• Hrací doba se stanovuje od 07:30 do 20:00.

     

   • Tímto hracím řádem jsou povinni se řídit kmenoví a přidružení členové TK (dále jen „členové TK“), hráči registrovaní za TK a též hosté klubu z řad veřejnosti, a to v záležitostech chování se v prostorách klubu, úpravy dvorců a oblečení a zejména používání obuvi při využití tenisových dvorců.

     

   • Tenisový areál je pod monitoringem kamerového systému k zajištění ochrany zdraví osob a majetku TK. Osoba vstupem do areálu TK zároveň vyslovuje souhlas s tím, že její pohyb může být monitorován kamerovým systémem.

     

   • Všechny osoby, které vstoupí do areálu TK, jsou povinny respektovat pokyny správce tenisového areálu (dále jen „správce“) k zajištění ochrany zdraví osob a majetku TK.

     

   • LTC disponuje 5 antukovými dvorci a 2 dvorci s umělým povrchem. Jejich rozdělení je následující:

  Dvorec č. Oprávnění k užívání dvorce Omezení Omezení
  1 antukový Závodní hráči družstev dospělých A+B, členové výboru TK a členové kontrolní komise TK

  přednostně
  neomezeně

  přednostně
  neomezeně
  2 antukový Členové TK

  přednostně
  neomezeně

  přednostně
  neomezeně
  3 antukový Členové TK

  přednostně
  neomezeně

  přednostně
  neomezeně
  4 antukový Členové TK přednostně
  7:30-17:00
  nečlenové TK se svolením správce
  4 antukový Pronájem pro nečleny-veřejnost přednostně od 17:00 – 20:00 členové TK od 17:00 se svolením správce
  5 antukový Trénink mládeže přednostně
  neomezeně
  přednostně
  neomezeně
  6 umělý povrch Pronájem pro nečleny – veřejnost přednostně
  neomezeně
  přednostně
  neomezeně
  7 umělý povrch Členové TK přednostně
  neomezeně
  přednostně
  neomezeně

  HRACÍ DOBA

  • Od 15. 4. do 31. 8.: dvouhra: 60 minut, čtyřhra: 90 minut, od 1. 9. do 31. 10.: dvouhra: 45 minut, čtyřhra 60 minut. Do uvedené hrací doby je zahrnuta doba přípravy dvorce (kropení) a jeho úklidu po hře.

  HRACÍ ÚBOR

  • Oblečení tenisty vyjadřuje úctu k soupeři a k tenisovému sportu a vypovídá o individualitě hráče. Proto je vhodné, ať již v jakémkoliv barevném provedení, používat zejména tenisové oblečení (šortky, triko, ponožky). Je nepřípustné hrát v plavkách, džínách apod. Lze hrát pouze v obuvi určené pro tenis, tedy bez hrubého vzorku podrážky pro terénní běh, či jiné sporty.

  POVINNOSTI ČLENŮ TK A HOSTŮ

  • Členové TK jsou povinni před zahájením hry zavěsit známku na příslušný čas k nástupu ke hře. V průběhu hry není dovoleno převěšovat známku, ale až po ukončení hry.

  • Členové si zavěšují známky osobně, případně prostřednictvím spoluhráče (nikoliv prostřednictvím jiného hráče pro hru, v níž nebude takový hráč účasten).

  • Pokud alespoň 10 minut před zahájením hry není přítomen ani jeden ze „zavěšených“ hráčů, mohou další zájemci o hru požádat správce o vyvěšení známek a na uvolněnou hrací dobu zavěsit svoje hrací známky.

  • Člen TK, který již ve stejném dnu hrál, má právo opětovného hraní v případě volné kapacity dvorců a jen pokud nejsou další zájemci, členové TK, o hru. 

  • Je zakázána jakákoliv manipulace s cizími známkami na hrací tabuli.

  • Zavěšování známek členy TK v dopoledních hodinách na odpolední hodiny a naopak, je nepřípustné – správce v takovém případě odejme známku z tabule a uloží ji u sebe; správce nesmí zavěšovat známky hráčům.

  • Výkonný výbor TK apeluje na ohleduplnost všech členů TK, aby v době vysokého vytížení dvorců preferovali čtyřhru.

  • Pokud to vyžaduje povrch dvorce, jsou hráči povinni před hrou dvorec pokropit; po ukončení hry jsou hráči povinni dvorec uklidit (rovnátkem uhladit výrazné nerovnosti a zamést sítí ve směru oválného pohybu z vnějších stran dvorce do jeho středu).

  • V případě nepříznivých klimatických podmínek a s tím spojenou problematickou způsobilostí dvorců ke hře, jsou všichni členové TK a hosté klubu povinni řídit se dispozicemi správce k možnosti využití dvorců.

   ODCHYLNÁ USTANOVENÍ

  • V případech, kdy dvorce nejsou vytíženy členy TK nebo nejsou rezervovány pro nečleny TK – veřejnost, o obsazení dvorců podle momentálních okolností stavu vytíženosti dvorců, rozhoduje správce.


    

   HRA HOSTŮ

  • Základním předpokladem pro zahájení hry hostů je povinnost předem požádat (oznámit) o povolení správce (oznámit správci, že jde hrát na základě rezervace). A to i v případech, kdy hosta si přivede člen TK. Následně uhradit poplatek, na který mu na požádání správce vydá pokladní doklad o úhradě.

    

  • Člen TK při hře s hostem odpovídá za adekvátní úpravu tenisového dvorce před a po ukončení hry, stejně jako za jeho chování v areálu odpovídající principům slušnosti.

    

  • Správce určí dvorec pro hru hostů (pokud nejsou v doprovodu člena klubu) a vydá jim známku „HOST“ oproti uhrazenému poplatku.

    

  • Správce je povinen upozornit hosta na podmínky, zejména na použití obuvi, za nichž může provozovat hru; v případě, že host toto nesplňuje, správce mu hru nepovolí.

    

  • U hostů správce odpovídá za adekvátní přípravu dvorce a jeho úklid.

   ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

   • Každý člen TK, i host klubu, jsou povinni se chovat tak, aby chránili majetek klubu a respektovali právo ostatních na příjemný pobyt a využití prostor klubu.

     

   • Každý člen VV TK nebo člen kontrolní komise TK je povinen poskytnout pomoc správci klubu při řešení případných nedorozumění v areálu klubu a k zajištění plnění hracího řádu. Členové TK a hosté z řad veřejnosti jsou povinni respektovat pokyny správce nebo člena výkonného výboru TK. Seznam členů VV TK a členů kontrolní komise TK je veřejně dostupný v budově TK a uveden na webových stránkách TK.

     

   • VV TK si vyhrazuje právo řešit přestupky proti hernímu řádu TK a v krajních případech, při opětovném a hrubém porušování pravidel klubu, navrhnout členské schůzi TK vyloučení takového člena TK, případně zakázat členu TK nebo dotyčné osobě z řad veřejnosti, buď na dobu určitou anebo trvale, vstup do areálu TK bez jakýchkoliv finančních kompenzací.