Poplatek za 1 hodinu pronájmu tenisového dvorce, od 7:30 do 11:00 a od 15:00 do 20:00.

Hra člena s hostem (hosty)  = mínus 50 % uvedené sazby.

250 Kč

Zvýhodněný poplatek za 1 hodinu pronájmu tenisového dvorce (mimo sobotu a neděli) v době od 11:00 do 15:00.

Hra člena s hostem (hosty) = mínus 50 % uvedené sazby.

200 Kč

Permanentka na pronájem 10 hodin na osobu

1.130 Kč

Permanentka na pronájem 10 hodin za dvorec

2.250 Kč

Máme otevřeno každý den včetně víkendů od 7:30 do 20:00.

Přijímáme Multisport karty!

KOMERČNÍ PRONÁJEM

 

Tenisový areál je možné využít i pro firemní turnaje, společenské události apod., a to na základě předběžné domluvy s předsedou výkonného výboru TK, kterým bude zájemci zaslána nabídka TK. Na základě písemně potvrzené (mailem, datovou schránkou) akceptace nabídky, kterou zájemce doručí předsedovi VV TK, bude akceptace nabídky považována za smluvně uzavřený vztah k realizaci akce.

Úhrada do 10.000 Kč je možná v hotovosti na základě vydaného příjmového pokladního dokladu. Úhrada nad 10.000 Kč je možná výhradně bezhotovostním převodem na bankovní účet TK č. 67218389 vedeného u České spořitelny, a.s., kód banky 0800, na základě vydané faktury.

 

Rezervaci kurtu můžete provést telefonicky.

TK je otevřeným spolkem, který z podstaty své veřejně prospěšné činnosti, podporuje sportovní aktivity občanů, a to bez ohledu na skutečnost, zda jsou nebo nejsou členy TK. Z tohoto důvodu může být občany tenisový areál využíván i k tenisové hře, avšak za podmínek stanovených v Hracím řádu TK. Také za podmínek dodržení pravidel bezpečného chování v tenisovém areálu, přičemž je uživatel areálu povinen se řídit pokyny správce.