TK LTC 1927
Praha - Michle, z. s.
Hlavní menu
 

Copyright 2010 © "TK LTC 1927 Praha - Michle" 
 
 
 
 
 
 
 
Aktuálně:

Tenisový klub LTC 1927 Praha - Michle, z.s. je spolkem, jehož hlavní činností je nevýdělečná činnost. Je zapsán pod spis. zn. L 2075 vedenou u Městského soudu v Praze IČ: 17049563, DIČ: CZ17049563, u kterého jsou vedeny stanovy klubu. Klub je evidován jako nestátní nevýdělečná organizace v evidenci Ministerstva vnitra. Klub je členem Pražského tenisového svazu a Pražské tělovýchovné unie.


Historie klubu
:

Tenisový klub LTC 1927 Praha - Michle vznikl v roce 1927. Jeho původní působiště bylo v místech dnešního sídliště Pankrác. Tento historický název přetrvával až do organizačního sjednocení československé výchovy, kdy byl tenisový klub začleněn do rámce TJ Slovan Praha Zdravotník. Pod tímto názvem vystupoval až do získání právní subjektivity v roce 1991.
Právě rozvoj hlavního města Prahy, kdy jednou z mnoha akcí začátkem šedesátých let minulého století byla právě výstavba sídliště Pankrác, byl příčinou toho, proč se musela řešit otázka nového působiště. Tehdejší orgány ČSTV, za přispění orgánů státní správy, dospěly k tomu, že sportoviště včetně zázemí, bude nově vybudováno na území sousedícím s křižovatkou ulic Michelská a Vyskočilova. Po všech obtížích, které provázejí každou investiční akci, se však členům klubu dostalo patřičné odměny v podobě pěkného areálu, jehož kolaudace proběhla v květnu 1972.


Sportovní a závodní činnost:

Vedení tenisového klubu se ve své činnosti snaží o podporu kontinuálního rozvoje jednak závodního tenisu, ale i rekreačního vyžití zájemců o tenis. K hlavním bodům filosofie vedení klubu patří vytvářet prostředí pro relaxaci sil a prostor pro přátelská setkání